KVERCUS

Hälsa & Natur

KINESIOLOGI  

Tillämpad kinesiologi grundades 1964 av kiropraktikern George Goodheart. Ordet kinesiologi kommer från grekiskan och betyder läran om rörelse. Man har funnit att alla muskler i kroppen via nervsystemet är kopplade till olika inre organ, hormonella körtlar, akupunkturmeridianer och andra energisystem. Via muskeltester ger kroppen respons.

Hela du är i ständig kommunikation. Dina tankar och känslor, medvetna och omedvetna, går via nervbanor ut i kroppen till receptorer och via hormoner ut i blodet till körtlar, organ och muskler.


 

Muskeltester

Med hjälp av muskeltester kan vi via nervsystemet kommunicera med kroppen. Exempelvis så kommer en balanserad muskel att testa starkt om jag håller på en kota som sitter som den skall. Om kotan sitter snett kommer muskeln att testa svagt som en feedback på att här är en obalans.

Med muskeltester tar vi reda på vad som är i prioritet i kroppen, näringsbrister, förgiftning, matöverkänslighet, med mera. På slutet balanserar jag dig med olika tekniker och speciellt med en kraftfull metod via akupunkturpunkter (ej med nålar) som kallas 7 Chi Keys.