SJUKDOMAR


 

Allergi, astma, eksem, psoriasis, mag- och tarmproblem, dåliga blodvärden, högt/lågt blodtryck, trauman, ångest, ätstörningar, annan psykisk ohälsa, dyslexi, organ och hormonella obalanser, cystor, struma, migrän, bakterie- och virus infektioner, MCS (multipel kemisk känslighet), vaccinationskador, läkemedelsförgiftning, akuta eller gamla skador, muskelvärk, reumatism etc…


 

Allt hänger ihop

Vår grundenergi är våra känslor och tankar som från magnetiska och elektriska energier vibrerar och blir till elektromagnetism, atomer, molekyler, celler, organ, körtlar, muskler, hud, människa. 

Dom flesta av oss har under vår uppväxt inte fått lära sig att lyssna på kroppen och känslorna utan istället lyssna på dom vuxna och där lärt oss att förneka allt som inte passar in. Sjukdomar är kroppen som försöker berätta något. Sjukdomar är en hjälp att förstå mer om oss själva, om våra känslor och tankar, våra relationer, vårt arbete, vår kost osv. Jag har under många år sett vår fantastiska läkningsförmåga när vi börjar lyssna på kropp och känslor. 

 

Förnekade känslor och tankar

Sjukdomar är djupast förnekade känslor och tankar som med tiden blir begravda i vårt omedvetna på grund av alla små och stora trauman vi är med om och för att vår omgivning är inpräntad i att förneka ”svåra” känslor. Många av våra känslor och tankar har varit nertryckta i generationer. Och under livets gång kämpar vi och ser inte helheten. Vad våra beteenden gör med oss, att vi blir förgiftade av olika saker såsom kemikalier i mat m.m. Att vi får näringsbrister av att äta ensidig och näringsfattig mat. Och när vi tar våra symtom/sjukdomar till sjukvården får vi oftast mediciner som trycker undan symtomet och förgiftar oss ännu mer.

Vad våra känsloinpräntningar innehåller kan vi inte först förstå från huvudet utan vi behöver tillåta oss att känna när livet berör oss och tillåta kroppen uttrycka känslorna.

Desto fler gånger vi exempelvis  upplever att vi känner oss otillräckliga och oälskade utan att uttrycka det  desto djupare blir inpräntningen. En del inpräntningar ärver vi och andra kommer under vår fostertid, födelse och uppväxt. Så småningom skaffar vi oss föreställningar, vanor och beteenden som blir vårt försvar mot våra emotionella sår där vi efter en tid bokstavligen börjar blöda. Detta blir energi som vi förlorar och som andra lever på. Att kontrollera sina känslor, att hålla sina känslor på avstånd innebär att vi måste måste hålla människor på avstånd då det är andra människor som berör mina känslor om de kommer nära. Detta är ett stort mänskligt beteende som vi alla mer eller mindre håller på med.

Dom flesta har inte svårt att föreställa sig att om deras barn visar rädsla eller ilska gå fram och hålla om barnet och låta barnet vara i sin gråt eller ilska tills den ebbar ut och sen fråga vad som hänt. Men när det gäller vår egen gråt eller ilska så håller vi ofta tillbaka den med dom föreställningar och beteende som vi lärt oss.


Många tror att rädsla är orsaken

Rädsla är en av våra grundkänslor. När vi under vår uppväxt upplever något skrämmande och ingen vuxen hjälper oss att prata om rädslan och uttrycka den så håller vi den inombords och börjar tro på olika saker beroende på vad som händer i det yttre. Längre fram i livet får vi höra att man skall kämpa emot sin rädsla, övervinna den.  En orsak till våra obalanser är att vi kämpar emot känslorna med våra föreställningar och beteende som mycket kommer från vår uppväxt. Istället kan vi känna vår rädsla, uttrycka den,  gråta tills den ebbar ut och mer och mer se att det vi lärde oss att tro på inte är sant. En av många saker jag lärde mig som barn var att ilska är farligt och som vuxen backade jag direkt när någon blev arg utan att förstå något annat än att jag gjort något fel. Som barn var ilska som maktmedel farligt, nu inser jag att som vuxen är det inte sant längre och att jag kan sätta en gräns mot dom som vill utöva ilska som makt för att kontrollera sin omgivning och sin egen rädsla.

Och när rädslan får bli en del av våra känslor och vara fri från våra föreställningar om den kommer den att bli en stor tillgång. Med den kan vi bli så känsliga att vi känner nyanser i möten med andra. Vi kan t.ex. känna att vissa sammanhang inte känns bra för oss och litar på den känslan och kan i tid välja något annat och därigenom slippa obehagliga situationer.


 En klients berättelse

När det uppstod jobbiga situationer i relationer drog jag mig i stor ångest undan eller övergav eller försökte vara till lags och svalde alla mina känslor. Detta blev under många år mitt beteende och mönster. När jag började få hjälp med att uttrycka mina förnekade känslor insåg jag hur livrädd jag var för att bli övergiven och känna att jag inte är värd att älskas = min inpräntning. Detta gick tillbaka genom hela mitt liv och speciellt min tid i skolan där jag dragit mig mycket tillbaka och blivit väldigt ensam och rädd utan att förstå varför. Jag kunde också börja se att jag ätit ensidigt och tröstätit och därigenom fått en massa näringsbrister och blivit förgiftad utan att förstå det. När detta sår läkte genom många gånger av djup gråt så insåg jag att det inte är sant att jag inte är värd att älskas. Tillsammans med detta och förändrad kost och utrensning av gifter läkte också ett stort eksem. Och nu tycker jag det är roligt att ta plats socialt, känner oftare djup glädje och känner mig älskad.