KVERCUS

Hälsa & Natur

SJUKDOMAR OCH OBALANSER


 

Allergi, astma, eksem, psoriasis, mag- och tarmproblem, dåliga blodvärden, högt/lågt blodtryck, trauman, ångest, ätstörningar, annan psykisk ohälsa, dyslexi, organ och hormonella obalanser, cystor, struma, migrän, bakterie- och virus infektioner, MCS (multipel kemisk känslighet), vaccinationskador, läkemedelsförgiftning, akuta eller gamla skador, muskelvärk, reumatism, relationsobalanser, trötthet, utmattning etc…


Många av mina klienter kommer till mig då dom varit sjuka en längre tid och inte upplevt någon förbättring genom att gå till sjukvården. En stor del som finns med hos dom flesta är hur belastad kroppen blivit av gifter och virus. Hur virusinfektioner i kroppen orsakar smärta och sjukdomar som blir värre och värre ju mer vi belastar oss med gifter och virus och hur läkning uppstår när vi börjar hjälpa levern att rensa ut.

Varför blir vi människor så förgiftade och inte upptäcker det förrän vi blir sjuka?


 

Allt hänger ihop

Vår grundenergi är våra känslor och tankar som från magnetiska och elektriska energier vibrerar och blir till elektromagnetism, atomer, molekyler, celler, organ, körtlar, muskler, hud, människa. 

Dom flesta av oss har under vår uppväxt inte fått lära sig att lyssna på kroppen och känslorna utan istället lyssna på dom vuxna och där lärt oss att förneka allt som inte passar in. Sjukdomar, obalanser, smärta är kroppen som försöker berätta något. Sjukdomar är en hjälp att förstå mer om oss själva, om våra känslor och tankar, våra relationer, vårt arbete, vår kost, om vi är förgiftade eller har näringsbrister  o.s.v. Jag har under många år sett vår fantastiska läkningsförmåga när vi börjar lyssna på kropp och känslor. 

 

Förnekade känslor och tankar

Känslor och tankar är vår energi inifrån. Vi är som ett isberg där vi glömmer att vi är mycket mer än det som är ovan ytan. All denna kraft under ytan är vårt omedvetna som väntar på en möjlighet att få komma upp som känslor och tankar som berättar vår historia och därigenom kan vi växa, läka och bli mer kraftfulla i nuet.

Sjukdomar är djupast förnekade känslor och tankar som med tiden blir begravda i vårt omedvetna på grund av alla små och stora trauman vi är med om och för att vår omgivning är inpräntad i att förneka ”svåra” känslor. Många av våra känslor och tankar har varit nertryckta i generationer. Och under livets gång kämpar vi och ser inte helheten. Vad våra beteenden gör med oss, att vi i nära relationer berörs i våra djupare känslor och när det gör ont går vi ofta i försvar, att vi blir förgiftade av olika saker såsom kemikalier i mat m.m. och att vi får obalanser i tarmen och näringsbrister av att äta ensidig och näringsfattig mat. Och när vi tar våra symtom/sjukdomar till sjukvården får vi oftast mediciner som trycker undan symtomet och förgiftar oss ännu mer.

Vad våra känsloinpräntningar innehåller kan vi inte först förstå från huvudet utan vi behöver tillåta oss att känna när livet berör oss och tillåta kroppen uttrycka känslorna och därefter upptäcka vad vi lärt oss att tro om oss själva.

Desto fler gånger vi exempelvis  upplever att vi känner oss otillräckliga och oälskade utan att uttrycka det  desto djupare blir inpräntningen, d.v.s att vi tror det är sant. Våra inpräntningar kommer under vår fostertid, födelse och uppväxt. Så småningom skaffar vi oss föreställningar, vanor och beteenden som blir vårt försvar mot våra emotionella sår där vi efter en tid bokstavligen börjar blöda. Detta blir energi som vi förlorar och som andra lever på. Att kontrollera sina känslor, att hålla sina känslor på avstånd innebär att vi måste måste hålla människor på avstånd då det är andra människor som berör mina känslor om de kommer nära. Detta är ett stort mänskligt beteende som vi alla mer eller mindre håller på med.

Dom flesta har inte svårt att föreställa sig att om deras barn visar rädsla eller ilska gå fram och hålla om barnet och låta barnet vara i sin gråt eller ilska tills den ebbar ut och sen fråga vad som hänt. Men när det gäller vår egen gråt eller ilska så håller vi ofta tillbaka den med dom föreställningar och beteende som vi lärt oss.


En klients berättelse

När det uppstod jobbiga situationer i relationer drog jag mig i stor ångest undan eller övergav eller försökte vara till lags och svalde alla mina känslor. Detta blev under många år mitt beteende och mönster. När jag började få hjälp med att uttrycka mina förnekade känslor insåg jag hur livrädd jag var för att bli övergiven och känna att jag inte är värd att älskas = min inpräntning. Detta gick tillbaka genom hela mitt liv och speciellt min tid i skolan där jag dragit mig mycket tillbaka och blivit väldigt ensam och rädd utan att förstå varför. Jag kunde också börja se att jag ätit ensidigt och tröstätit och därigenom fått en massa näringsbrister och blivit förgiftad utan att förstå det. När detta sår läkte genom många gånger av djup gråt så insåg jag att det inte är sant att jag inte är värd att älskas. Tillsammans med detta och förändrad kost och utrensning av gifter läkte också ett stort eksem. Och nu tycker jag det är roligt att ta plats socialt, känner oftare djup glädje och känner mig älskad.