KVERCUS

Hälsa & Natur

LÄKNING

 

Om du till exempel  har en tunntarm i stor obalans och som därigenom påverkar resten av dig med olika symtom kan du inte fortsätta som tidigare och hoppas att ett piller eller operation skall bota. Istället kan du genom att känna och utrycka dina förnekade känslor börja se var i livet förlorar jag kraft genom att upprepa mina mönster? När drar jag mig undan? När går jag i försvar? Hur och vad äter jag? Vad har jag brist på? Hur förgiftad är jag? Är jag läkemedelsförgiftad?

Vetenskapen vet idag att symtomet struma har en grund i jodbrist och diabetes en grund i krom- och vanadinbrist. Varför är många av oss omedvetna om detta och de mönster och kostvanor som ligger bakom?

Idag vet vi att det inte bara är naturen som är förgiftad utan även vi människor och djur. Gifter finns  i vissa av våra produkter som i sin tur läcker ut i vår miljö och i oss , i mat som har blivit besprutad, i läkemedel och i vaccinationer (biverkningar är det samma som förgiftning och kroppens respons på den).

Vill vi läka får vi börja se våra mönster och acceptera våra förnekade känslor och i förlängningen förstå mera om oss själva. Jag hjälper dig ner i ditt omedvetna där vi utmanar vilka dina mönster är och vilka känslor du förnekar. (Med kinesiologi får vi information om näringsbrister,allergier mm, se nästa sida.)

När du känt och uttryckt dina känslor och sett ditt försvar så läker du ett "känslomässigt sår" som fortsätter att vibrera till atom-molekyl-cellnivå och din "sjukdom" börjar läka och du blir mer medveten om vad som är bra för dig och din fortsatta läkning.


 

Tarmens betydelse

Tarmen bryter ner det vi äter till energirika molekyler som via blodet, efter att levern godkänt det, förs till alla våra celler för energi och cellförnyelse. Tarmen är också en stor del av vårt immunsystem. Många har en tarm med överskott av candida (svamp som lever i symbios med tarmbakterier och hjälper till med nedbrytningen av det vi äter) och har parasiter som skapar en "förgiftning" i tarmen som så småningom läcker ut i blodet och belastar lever och njurar och blir en grund till andra sjukdomar.  Genom att undvika mat som stressar, för mycket socker kan göda candida, ta naturmedel som renar tarmen och få upp känslor och tankar från vårt omedvetna skapas en bred läkning. En stor del i denna läkning är att kroppen nu får hjälp att rensa ut gifter. Och ju bättre mat vi äter och vid brist fylla på med extra näringsämnen ju fortare går läkningen.

 

Det finns bara en person som kan läka dig och det är du!